Εκπτωτικό κουπόνι με την εγγραφή σας (SignUp Discount Coupon)

COVID19: Οι παραγγελίες εκτελούνται κανονικά αλλά το κατάστημα είναι κλειστό για το κοινό.

#menoumeasfaleis με μέτρα ΧΑΜ (Χέρια, Απόσταση, Μάσκα)

Ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις, λόγω μεγάλου φόρτου αποστολών

FAQ Ακτινοβολιών

Ερευνα Τμ. Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώσεις Επιστημονικών και Διεθνών Οργανισμών

Ορια Ακτινοβολίας

Η πιο κοινή μονάδα μέτρησης διεθνώς είναι τα W/m (Βάτ ανά μέτρο). Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται διεθνώς για την μέτρηση των RF (ράδιο-συχνοτήτων) για βιολογικές επιδράσεις. Σας παραθέτουθμε ένα πίνακα μετατροπής αυτών των μονάδων


Βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο μίλι-Βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο μίκρο-Βάτ ανά τετραγωνκό μέτρο Βάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό μίλι-Βάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό μίκρο-Βάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό
W/m2 mW/m2 μW/m2 W/cm2 mW/cm2 μW/cm2
0.000,000,1 W/m² 0.000,1 mW/m² 0.1 μW/m² 0.000,000,000,01 W/cm² 0.000,000,01 mW/cm² 0.000,01 μW/cm²
0.000,001 W/m² 0.001 mW/m² 1 μW/m² 0.000,000,000,1 W/cm² 0.000.000,1 mW/cm² 0.000,1 μW/cm²
0.000,01 W/m² 0.01 mW/m² 10 μW/m² 0.000,000,001 W/cm² 0.000,001 mW/cm² 0.001 μW/cm²
0.000,1 W/m² 0.1 mW/m² 100 μW/m² 0.000,000,01 W/cm² 0.000,01 mW/cm² 0.01 μW/cm²
0.001 W/m² 1 mW/m² 1,000 μW/m² 0.000,000,1 W/cm² 0.000,1 mW/cm² 0.1 μW/cm²
0.01 W/m² 10 mW/m² 10,000 μW/m² 0.000,001 W/cm² 0.001 mW/cm² 1 μW/cm²
0.1 W/m² 100 mW/m² 100,000 μW/m² 0.000,01 W/cm² 0.01 mW/cm² 10 μW/cm²
1 W/m² 1,000 mW/m² 1,000,000 μW/m² 0.000,1 W/cm² 0.1 mW/cm² 100 μW/cm²
10 W/m² 10,000 mW/m² 10,000,000 μW/m² 0.001 W/cm² 1 mW/cm² 1,000 μW/cm²
100 W/m² 100,000 mW/m² 100,000,000 μW/m² 0.01 W/cm² 10 mW/cm² 10,000 μW/cm²
1,000 W/m² 1,000,000mW/m² 1,000,000,000μW/m² 0.1 W/cm² 100 mW/cm² 100,000 μW/cm²
10,000 W/m² 10,000,000 mW/m² 10,000,000,000 μW/m² 1 W/cm² 1,000 mW/cm² 1,000,000 μW/cm²
100,000 W/m² 100,000,000 mW/m² 100,000,000,000 μW/m² 10 W/cm² 10,000 mW/cm² 10,000,000 μW/cm²


Επίσης, πολλά όρια εκφράζονται σε μW/cm2 αλλά σύμφωνα με τα βιολογικά στάνταρντ, μας ενδιαφέρουν πιο πολύ τα μW/m2. Συνεπώς, σας παραθέτουμε ένα πίνακα μετατροπής για αυτές τις μονάδες

Πίνακας μετατροπής μW/m² -σε- μW/cm²
    μίκρο-Βάτ ανά τετραγωνικό μέτρο     μίκρο-Βάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό  
  0.1 μW/m²   0.000,01 μW/cm²
  1 μW/m²   0.000,1 μW/cm²
  10 μW/m²   0.001 μW/cm²
  100 μW/m²   0.01 μW/cm²
  1,000 μW/m²   0.1 μW/cm²
  10,000 μW/m²   1 μW/cm²
  100,000 μW/m²   10 μW/cm²
  1,000,000 μW/m²   100 μW/cm²
  10,000,000 μW/m²   1,000 μW/cm²
  100,000,000 μW/m²   10,000 μW/cm²
  1,000,000,000μW/m²   100,000 μW/cm²
  10,000,000,000 μW/m²   1,000,000 μW/cm²
  100,000,000,000 μW/m²   10,000,000 μW/cm²


Για το Μαγνητικό Πεδίο [M], χρησιμοποιούμε Tesla [T] και Gauss [G]

  Πίνακας μετατροπής από: Tesla     σε: Gauss  
  1 T   10.000 G  
  100 mT   1.000 G
  10 mT   100 G
  1 mT   10 G
  100 pT   1 G
  10 pT   100 mG
  1 pT   10 mG
  100 nT   1 mG
  10 nT   100 pG
  1 nT   10 pG

Συμβουλές - Επιπτώσεις & Προστασία

SAR συσκευών (κινητά / tablet)

Όλοι οι κατασκευαστές δημοσιεύουν την ακτινοβολία SAR των κινητών τους.

Βέβαια οι μονάδες SAR είναι τεχνητές μονάδες των κατασκευαστών (όχι φυσικές όπως οι: Volt, Watt κλπ) και έτσι είναι παραπλανητικές αλλά παρόλα αυτά ενδεικτικές.

Διαβάστε για το SAR στο site της FCC.

Δείτε τις πληροφορίες SAR για κάθε κατασκευαστή:

Apple,

LG,

Motorola,

Microsoft (Nokia),

Samsung, Sony.

Δείτε τα TOP 120 κινητά με τo χαμηλότερo SAR ΕΔΩ

Το SAR είναι ένας συντελεστής ειδικής απορρόφησης που αναφέρεται στο ρυθμό με τον οποίο ο οργανισμός απορροφά την RF ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία συχνά καλείται επίσης EMF ή και EMR.

Το SAR μετράται με διαφορετικό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική.

Το όριο SAR στην Ευρώπη ορίζεται στα 2 W/Kg (βάτ ανά κιλό μάζας σώματος) και μετράται σε δείγμα 10 γραμμαρίων ιστού.  Το Ευρωπαϊκό όριο θεσπίστηκε το 1991 με Ευρωπαϊκή οδηγία από την Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization – WHO)

Το όριο SAR στην Αμερική ορίζεται στα 1,6 W/Kg (βατ ανά κιλό μάζας σώματος) και μετράται σε δείγμα 1 γραμμαρίου ιστού. Το όριο θεσπίστηκε Από την Επιτροπή Ομοσπονδιακών Τηλεπικοινωνιών (Federal Communications Committee – FCC)

Η μέθοδος μέτρησης στην Αμερική (ανά 1 γραμμάριο μαλακού ιστού) δίνει συχνά μεγαλύτερα νούμερα SAR για τις ίδιες συσκευές, από τη μέθοδο μέτρησης SAR στην Ευρώπη (ανά 10 γραμμάρια μαλακού ιστού).

Το SAR σε Ευρώπη και Αμερική μετράται ξεχωριστά για το κεφάλι (που είναι το πιο ευαίσθητο όργανο) και ξεχωριστά για το σώμα.  Ακόμα, γίνονται και μετρήσεις για τα άκρα του σώματος (στον καρπό) αλλά με άλλα όρια. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με μετρήσεις των άκρων.

Διαδικασία μέτρησης: Οι συσκευές τοποθετούνται σε απόσταση 1 cm (ή 10 χιλιοστά) από το κεφάλι και σε θέση που προσομοιώνουν την τοποθέτηση κινητού στο αυτί (για τις μετρήσεις κεφαλής) και αντίστοιχα κοντά στο σώμα (για τις μετρήσεις σώματος). Οι συσκευές τίθενται σε κατάσταση εκπομπής στα υψηλότερα επίπεδα που μπορούν να εκπέμψουν.  Κατόπιν καταγράφονται οι μετρήσεις που βγάζουν το συντελεστή SAR κάθε συσκευής.

Οι μετρήσεις SAR δέχονται μεγάλη επίκριση ως προς την εγκυρότητά τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα  για τους ακόλουθους λόγους:

1)     Οι κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας κατά τις μετρήσεις βρίσκονται πάρα πολύ κοντά (περί τα 9 μέτρα) στη διάταξη μετρήσεων ακτινοβολίας και ως εκ τούτου οι συσκευές δεν εκπέμπουν πραγματικά στο μέγιστο που θα εξέπεμπαν σε μια δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες, αλλά πάρα πολύ λιγότερο

2)    Οι μετρήσεις λαμβάνονται στο κεφάλι σε απόσταση 1 cm από τη συσκευή, την ώρα που ακόμα και μερικά χιλιοστά με τη μέθοδο μετρήσεων SAR, δίνουν μεγάλη διαφορά στο μετρούμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσο πιο κοντά έχουμε τη συσκευή στο κεφάλι, τόσο μεγαλύτερο μέγεθος μετράμε. Η ακτινοβολία αυτή αυξάνεται στο διπλάσιο (ή αντίστοιχα μειώνεται στο μισό) ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης που διατηρούμε από τη συσκευή που εκπέμπει.

3)     Οι συνθήκες μέτρησης θεωρούνται πλασματικές γιατί δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μιλά στο ακουστικό διατηρώντας απόσταση 1 cm από τη συσκευή στο κεφάλι

4)    To πρότυπο μέτρησης SAR δεν γίνεται σε φυσικές μονάδες (π.χ. βατ, βολτ κλπ), όπως επιβάλλεται σε άλλα όρια ανά τον κόσμο, αλλά βασίζεται σε μετατροπή μονάδων για να υπολογιστεί μία τιμή που «διευκολύνει» τις εταιρείες παραγωγής κινητών. Εφόσον η τιμή διαιρείται με τη μάζα οι υπολογιζόμενες τιμές SAR εμφανίζονται έως και 10 φορές χαμηλότερες από τις πραγματικές μετρήσεις σε βατ

5)    Οποιοδήποτε άλλο πρότυπο μέτρησης εφαρμόζεται ενιαία με έναν και μοναδικό τρόπο σε ολόκληρο τον κόσμο, εκτός από το SAR, όπου άλλοι κανόνες μέτρησης ισχύουν για την Αμερική και άλλοι για την Ευρώπη – είναι λοιπόν ένα κατασκεύασμα χωρίς πραγματική υπόσταση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία πάνω σε θέματα επιρροής των Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην Υγεία (και για το SAR) στο κείμενο του web site του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Directorate General for Research-Directorate - Scientific and Technological Options Assessment - STOA Briefing note No 5 / 2001.


Σε κάθε περίπτωση το SAR δεν παύει να είναι ενδεικτικό (παρότι αποπροσανατολιστικό) σε κάποιο βαθμό που προσεγγίζει πραγματικές μετρήσεις, αλλά για να μειώσετε δραστικά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που φτάνει στο κεφάλι ή στο σώμα σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1)    Μιλάτε με ακουστικό (ενσύρματο ή ακόμα και ασύρματο) ή βάζετε την κλήση σε ανοικτή ακρόαση, διατηρώντας τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον ½ μέτρου από ζωτικά όργανα

2)    Μη δίνετε ποτέ το κινητό σας σε εγκύους ή παιδιά. Για να μιλήσουν βάλτε την κλήση στο μεγάφωνο και κρατήστε αποστάσεις ασφαλείας

3)    Χρησιμοποιείτε ειδικές πλάτες θωράκισης κινητών / tablet ή θήκες θωράκισης κινητών που δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, από την προστατευμένη πλευρά τους, ώστε να μειώνετε τον κίνδυνο από την ακτινοβολία στο ελάχιστο

Οι τιμές SAR: Σήμερα (2016) συσκευές με τιμή SAR κάτω από 0,5 θεωρούνται πολύ καλές, μέχρι 0,75 καλές και μέχρι 1 μέτριες. Τιμές άνω του 1.00 θεωρούνται υψηλές και πάνω από 1.50 πολύ υψηλές

Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται οι τιμές SAR για πολλά κινητά τηλέφωνα, ταξινομημένα ανά τιμή SAR που παρουσιάζουν. Σε μερικά μοντέλα ΔΕΝ αναφέρονται καθόλου μετρήσεις στο κεφάλι. Αυτά επισημαίνονται γράφοντας δίπλα στο όνομά τους «… on body»

Οι τιμές SAR: Σήμερα (2016) συσκευές με τιμή SAR κάτω από 0,5 θεωρούνται πολύ καλές, μέχρι 0,75 καλές και μέχρι 1 μέτριες. Τιμές άνω του 1.00 θεωρούνται υψηλές και πάνω από 1.50 πολύ υψηλές.

Όρια SAR: EU: 2W/10gr, USA: 1,6W/1gr

Λίστα με SAR ανά κατασκευαστή

Εταιρεία Μοντέλο SAR EU στο κεφάλι
Alcatel OT-993D 0.51
Alcatel OT-991D 0.54
Alcatel OT-997D 0.74
Alcatel OT-995 0.96
Apple Watch 42 mm 0.04
Apple Watch 38 mm 0.07
Apple iPhone 6S 0.87
Apple iPhone 6S Plus 0.93
Apple iPhone 5 0.95
Apple iPhone SE 0.97
Apple iPhone 6 0.98
Apple iPhone 4S 0.99
Apple iPhone 6 Plus 0.99
Apple iPhone 5c 1.00
Apple iPhone 5S 1.00
Apple iPhone 4 1.60
HTC Desire 500 0.29
HTC One A9 0.41
HTC Desire 300 0.42
HTC One SV 0.54
HTC Desire C 0.67
HTC 8S 0.72
HTC 8X 0.78
HTC One 0.86
HTC One V 0.87
HTC Wildfire S 0.89
HTC One X 0.90
HTC Desire X 1.11
Huawei Honor 2 0.32
Huawei Ideos X5 0.34
Huawei Honor U8860 0.38
Huawei G510 0.43
Huawei Honor 3 0.50
Huawei Ascend P1 0.61
Huawei Ascend G300 0.69
Huawei Ascend Y200 0.70
Huawei Ascend Y100 0.77
LG G3 0.23
LG Optimus Vu 0.28
LG G Flex 0.38
LG Optimus L9 0.39
LG G2 0.41
LG Optimus F5 0.47
LG Optimus L9 II 0.47
LG Nexus 5 0.49
LG G5 0.52
LG Nexus 4 0.55
LG Optimus P936 0.56
LG Optimus P936 0.56
LG G4 0.62
LG Optimus Hub 0.65
LG Optimus L7II 0.74
LG Optimus L7 0.76
LG Optimus L5 0.90
LG Optimus L3 1.10
LG Optimus P970 1.27
MLS iQ Talk 0.32
MLS iQ Talk Crystal 0.67
Motorola Moto G 0.79
Motorola Wilder 0.95
Motorola Defy+ 1.09
Nokia 2220 Slide 0.39
Nokia C2-05 0.60
Nokia C2-06 0.62
Nokia C2-00 0.63
Nokia Lumia 920 0.70
Nokia Lumia 1020 0.76
Nokia Lumia 925 0.81
Nokia Lumia 925 0.81
Nokia X2-00 0.82
Nokia Lumia 610 0.83
Nokia Lumia 620 0.84
Nokia X2-02 0.91
Nokia X1-00 1.28
Nokia Lumia 710 1.30
Nokia Asha 300 1.51
Samsung Zoom 0.14
Samsung Galaxy Note 2 0.17
Samsung Mega 0.20
Samsung Galaxy S3 0.21
Samsung Galaxy Grand Neo 0.21
Samsung Galaxy S6 edge+ 0.22
Samsung Galaxy S7 edge 0.26
Samsung S4 Active 0.26
Samsung Galaxy Note 3 0.29
Samsung Galaxy Nexus 0.30
Samsung Galaxy S4 mini 0.33
Samsung Galaxy S6 edge 0.33
Samsung Galaxy S2 Plus 0.33
Samsung Galaxy S2 0.35
Samsung Galaxy S6 0.38
Samsung Galaxy S7 0.41
Samsung Galaxy S4 0.42
Samsung Galaxy S Plus 0.44
Samsung Galaxy S5 Neo 0.46
Samsung Ace 3 0.47
Samsung Galaxy S Duos 0.47
Samsung Galaxy A3 (2016) 0.49
Samsung Galaxy Ace 2 0.50
Samsung Galaxy S3 Mini 0.52
Samsung Galaxy S Advance 0.54
Samsung Galaxy S5 0.56
Samsung Galaxy Music 0.65
Samsung B7722 0.69
Samsung Galaxy Y Duos 0.69
Samsung Galaxy Music Duos 0.75
Samsung Galaxy Ace S5830 0.84
Samsung Galaxy Ace Plus 0.84
Samsung C3322 0.91
Samsung E1182 0.99
Sony Xperia Z Ultra 0.34
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia J 0.73
Sony Xperia J 0.73
Sony Xperia Z 0.75
Sony Xperia Z1 0.77
Sony Xperia mini 0.78
Sony Xperia P 0.78
Sony Xperia P 0.78
Sony Xperia SP 0.79
Sony Xperia SP 0.79
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia M 0.86
Sony Xperia M 0.86
Sony Xperia Miro 0.87
Sony Xperia E 0.87
Sony Xperia E Dual 0.87
Sony Xperia E Dual 0.87
Sony Xperia Ray 0.96
Sony Xperia Ray 0.96
Sony Live Walkman 1.00
Sony Neo V 1.10
Sony Neo V 1.10
Sony Xperia Sola 1.25
Sony Xperia Sole 1.25
Sony Xperia Sola 1.25
Sony Xperia Sole 1.25
Sony Xperia Tipo Dual 1.62
Sony Xperia Tipo 1.62
Sony Xperia U 1.62
Sony Xperia Tipo Dual 1.62
Sony Xperia Tipo 1.62
Sony Xperia U 1.62
Turbo X G310 0.40
Turbo X G310 0.40
Viewsonic V350 0.76
Viewsonic V350 0.76
Vodafone Smart 2 0.92
Vodafone Smart 2 0.92
ZTE Blade G 0.98
ZTE Blade G 0.98
ZTE Grand Memo 1.11
ZTE Grand Memo 1.11
ZTE Blade 3 1.35
ZTE Blade 3 1.35


Λίστα κινητών ανά τιμή SAR

Εταιρεία Μοντέλο SAR EU στο κεφάλι
Apple Watch 42 mm 0.04
Apple Watch 38 mm 0.07
Samsung Zoom 0.14
Samsung Galaxy Note 2 0.17
Samsung Mega 0.20
Samsung Galaxy S3 0.21
Samsung Galaxy Grand Neo 0.21
Samsung Galaxy S6 edge+ 0.22
LG G3 0.23
Samsung Galaxy S7 edge 0.26
Samsung S4 Active 0.26
LG Optimus Vu 0.28
HTC Desire 500 0.29
Samsung Galaxy Note 3 0.29
Samsung Galaxy Nexus 0.30
Huawei Honor 2 0.32
MLS iQ Talk 0.32
Samsung Galaxy S4 mini 0.33
Samsung Galaxy S6 edge 0.33
Samsung Galaxy S2 Plus 0.33
Huawei Ideos X5 0.34
Sony Xperia Z Ultra 0.34
Samsung Galaxy S2 0.35
Huawei Honor U8860 0.38
LG G Flex 0.38
Samsung Galaxy S6 0.38
LG Optimus L9 0.39
Nokia 2220 Slide 0.39
Turbo X G310 0.40
Turbo X G310 0.40
HTC One A9 0.41
LG G2 0.41
Samsung Galaxy S7 0.41
HTC Desire 300 0.42
Samsung Galaxy S4 0.42
Huawei G510 0.43
Samsung Galaxy S Plus 0.44
Samsung Galaxy S5 Neo 0.46
LG Optimus F5 0.47
LG Optimus L9 II 0.47
Samsung Ace 3 0.47
Samsung Galaxy S Duos 0.47
LG Nexus 5 0.49
Samsung Galaxy A3 (2016) 0.49
Huawei Honor 3 0.50
Samsung Galaxy Ace 2 0.50
Alcatel OT-993D 0.51
LG G5 0.52
Samsung Galaxy S3 Mini 0.52
Alcatel OT-991D 0.54
HTC One SV 0.54
Samsung Galaxy S Advance 0.54
LG Nexus 4 0.55
LG Optimus P936 0.56
LG Optimus P936 0.56
Samsung Galaxy S5 0.56
Nokia C2-05 0.60
Huawei Ascend P1 0.61
LG G4 0.62
Nokia C2-06 0.62
Nokia C2-00 0.63
LG Optimus Hub 0.65
Samsung Galaxy Music 0.65
HTC Desire C 0.67
MLS iQ Talk Crystal 0.67
Huawei Ascend G300 0.69
Samsung B7722 0.69
Samsung Galaxy Y Duos 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Sony Xperia L 0.69
Huawei Ascend Y200 0.70
Nokia Lumia 920 0.70
HTC 8S 0.72
Sony Xperia J 0.73
Sony Xperia J 0.73
Alcatel OT-997D 0.74
LG Optimus L7II 0.74
Samsung Galaxy Music Duos 0.75
Sony Xperia Z 0.75
LG Optimus L7 0.76
Nokia Lumia 1020 0.76
Viewsonic V350 0.76
Viewsonic V350 0.76
Huawei Ascend Y100 0.77
Sony Xperia Z1 0.77
HTC 8X 0.78
Sony Xperia mini 0.78
Sony Xperia P 0.78
Sony Xperia P 0.78
Motorola Moto G 0.79
Sony Xperia SP 0.79
Sony Xperia SP 0.79
Nokia Lumia 925 0.81
Nokia Lumia 925 0.81
Nokia X2-00 0.82
Nokia Lumia 610 0.83
Nokia Lumia 620 0.84
Samsung Galaxy Ace S5830 0.84
Samsung Galaxy Ace Plus 0.84
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
Sony Xperia T 0.85
HTC One 0.86
Sony Xperia M 0.86
Sony Xperia M 0.86
Apple iPhone 6S 0.87
HTC One V 0.87
Sony Xperia Miro 0.87
Sony Xperia E 0.87
Sony Xperia E Dual 0.87
Sony Xperia E Dual 0.87
HTC Wildfire S 0.89
HTC One X 0.90
LG Optimus L5 0.90
Nokia X2-02 0.91
Samsung C3322 0.91
Vodafone Smart 2 0.92
Vodafone Smart 2 0.92
Apple iPhone 6S Plus 0.93
Apple iPhone 5 0.95
Motorola Wilder 0.95
Alcatel OT-995 0.96
Sony Xperia Ray 0.96
Sony Xperia Ray 0.96
Apple iPhone SE 0.97
Apple iPhone 6 0.98
ZTE Blade G 0.98
ZTE Blade G 0.98
Apple iPhone 4S 0.99
Apple iPhone 6 Plus 0.99
Samsung E1182 0.99
Apple iPhone 5c 1.00
Apple iPhone 5S 1.00
Sony Live Walkman 1.00
Motorola Defy+ 1.09
LG Optimus L3 1.10
Sony Neo V 1.10
Sony Neo V 1.10
HTC Desire X 1.11
ZTE Grand Memo 1.11
ZTE Grand Memo 1.11
Sony Xperia Sola 1.25
Sony Xperia Sole 1.25
Sony Xperia Sola 1.25
Sony Xperia Sole 1.25
LG Optimus P970 1.27
Nokia X1-00 1.28
Nokia Lumia 710 1.30
ZTE Blade 3 1.35
ZTE Blade 3 1.35
Nokia Asha 300 1.51
Apple iPhone 4 1.60
Sony Xperia Tipo Dual 1.62
Sony Xperia Tipo 1.62
Sony Xperia U 1.62
Sony Xperia Tipo Dual 1.62
Sony Xperia Tipo 1.62
Sony Xperia U 1.62


Χρήση οργάνων της GIGAHERTZ SOLUTIONS

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πως να μετρήσετε ηλεκρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων και ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλών συχνοτήτων, χρησιμοποιώντας όργανα της GIGAHERTZ SOLUTIONS.


Μπορείετ να δείτε ένα video με τους ήχους που δημιουργούν διάφορες πηγές ακτινοβολίας υψηλών συχνοτήτων. Τους ήχους παράγουν τα όργανα μέτρησης ακτινοβολίας της GIGAHERTZ SOLUTIONS.

Περιλαμβάνονται ήχοι από:

  • κεραία βάσης κινητής τηλεφωνίας
  • Wi-Fi modem /  router / access point hot spot
  • ασύρματο τηλέφωνο
  • "έξυπνο" μετρητή ρεύματος ΔΕΗ
  • κινητό τηλέφωνο


Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε μια παρουσίαση της εταιρείας GIGAHERTZ SOLUTIONS που κατασκευάζει όργανα μέτρησης και ανάλυσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και αυτόματα ρελέ - ρυθμιστές ELF, της ακτινοβολίας του ρεύματος της ΔΕΗ.


Tοποθέτηση προϊόντων θωράκισης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ για τα χρώματα της YShield:

Γενική περιγραφή:
Η εφαρμογή του ηλεκτρομαγνητικού χρώματος προστασίας γίνεται με ρολό, με κοντή τρίχα για υδατοδιαλυτά χρώματα.

Το ειδικό αυτό χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική προσκόλληση σε διάφορες επιφάνειες χωρίς πόρους, π.χ. πάνω σε παλιά βαφή, γύψο, τσιμέντο, αφρώδη μονωτικά, ξύλο κλπ

Το χρώμα αυτό είναι μαύρο. Αφού τελειώσετε το βάψιμο, θα πρέπει να προσθέσετε δύο τελικά χέρια με άλλο χρώμα της επιλογής σας

Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του ηλεκτρομαγνητικού χρώματος από τις συνθήκες περιβάλλοντος. Αν το αφήσετε χωρίς τελικό χέρι βαψίματος υπάρχει κίνδυνος να φθαρεί

Τελικό χέρι: Χρησιμοποιήστε υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα ρητίνης, ταπετσαρίες, χρώματα σιλικόνης, ακρυλικά κλπ. Δεν συνιστώνται χρώματα για τσιμέντο, γύψο γιατί θα υπάρχει πρόβλημα κόλλησης του χρώματος με το μονωτικό

Το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας δημιουργεί έναν τοίχο που δύσκολα διαπερνά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ανάλογα βέβαια με την ένταση της). Το βάψιμο με 2 χέρια ηλεκτρομαγνητικού χρώματος δημιουργεί έναν ισχυρότερο τοίχο που αποδίδει αρκετά μεγαλύτερη μόνωση αντί του βαψίματος με ένα μόνο χέρι.

Η απόδοση της μόνωσης στην ηλεκτρομαγνητική προστασία μετράται (διεθνώς) σε dB. Τα dB μετρούνται σε λογαριθμική κλίμακα, δηλαδή, η μόνωση των 40 dB είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τη μόνωση των 30 dB - όχι απλά μεγαλύτερη κατά 10 μονάδες. Δηλαδή, κάθε 10 dB πολλαπλασιάζουν την απόδοση της μόνωσης κατά 10 φορές περισσότερο (βλ. παράδειγμα στην ενότητα: "Όρια Ακτινοβολίας Ελλάδας + Διεθνή").

Σημ.: Στο δεκαδικό σύστημα, 10 dB = 10, 20 dB = 100, 30 dB = 1000 κ.ο.κ. Ως προς την απόδοση μόνωσης, ποτέ δεν φτάνουμε στο 100% (απόλυτη μόνωση υπο οποιεσδήποτε συνθήκες) αλλά μετά τα 20 dB (=99%), για κάθε επόμενα 10 dB προστίθεται το δεκαδικό ψηφίο "9" μετά την υποδιαστολή - π.χ. 30 dB = 99,9% ενώ 40 dB = 99,99% αλλά στην πραγματικότητα η μόνωση των 40 dB είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή των 30 dB.

Το ειδικό αυτό χρώμα εμποδίζει ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αλλά κάποιο μέρος αυτής συλλέγεται πάνω στην επιφάνεια του χρώματος με τη μορφή ηλεκτρικού φορτίου. Για αυτό πρέπει το χρώμα να μονώνεται στη γείωση. Αν δεν μονωθεί, δεν αποδίδει το μέγιστο που μπορεί να αποδώσει και επιπλέον συλλέγει τα ηλεκτρικά φορτία που παραμένουν στην επιφάνεια του. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Όταν κάποιος ακουμπήσει μια επιφάνεια χρώματος που δεν έχει συνδεθεί με τη γείωση θα νιώσει ένα μικρό "τίναγμα" επειδή τα ηλεκτρικά φορτία του χρώματος θα περάσουν (γειωθούν) στο σώμα του, αντί της γείωσης του κτηρίου.

Η βαφή με χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας πρέπει να γειώνεται. Αυτό γίνεται με τη χρήση ειδικών ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών που συσσωρεύουν τα ηλεκτρικά πεδία από το χρώμα, μεταλλικών πλακιδίων που συνδέονται με τις παραπάνω ταινίες και με καλώδιο μεταφέρουν τα φορτία των ταινιών στη γείωση.

Χρήση ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών:
Τοποθετείτε τις ηλετρο-αγώγιμες ταινίες στον τοίχο που θα βάψετε, βάφετε, αφήνοντας κενό από χρώμα στα σημεία που θα τοποθετήσετε τα πλακίδια γείωσης. Υπολογίστε ότι αν θέλετε να βάψετε ένα τοίχο, θα χρειαστεί να βάψετε και 1 μέτρο προς κάθε άλλη κατεύθυνση, μετά τον τοίχο.

Κάθε χέρι χρώματος χρειάζεται ένα πλήρες 24-ωρο για να στεγνώσει πριν περάσετε το επόμενο χέρι χρώματος ή οποιοδήποτε επόμενο χέρι τελικού χρώματος. Όταν τελειώσετε με τη βαφή, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης στα σημεία τομής των ταινιών και τα συνδέετε με τη γείωση της εγκατάστασης.

Σημ.: Το χρώμα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να στεγνώσει σε 12-24 ώρες αλλά συνήθως αφήνουμε ένα πλήρες 24-ωρο να στεγνώσει κάθε χέρι ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.

Τοποθέτηση ταινιών:
Πριν βάψετε, σε καθαρή επιφάνεια (τοίχου, γυψοσανίδας κλπ)
Πρώτα τοποθετείτε τις ταινίες ΜΟΝΗΣ όψεως (EB2) κάθετα
Μετά τοποθετείτε τις ταινίες ΔΙΠΛΗΣ όψεως (EB/EB1) οριζόντια, οι οποίες επικάθονται ΠΑΝΩ στις ταινίες EB2
Κατόπιν, βάφετε την επιφάνεια ΚΑΙ τις ταινίες όπως περιγράφεται εδώ.

Σημ.: Μπορείτε να τοποθετήσετε και τις ταινίες ΔΙΠΛΗΣ όψεως (EB/EB1) σε κάθετη τοποθέτηση αλλά ΠΑΝΤΑ πάνω από τις ταινίες EB2. Ο λόγος που προτείνουμε τη χρήση των ταινιών EB/EB1 σε οριζόντια τοποθέτηση είναι γιατί έχουν μικρότερη επικολλητική δύναμη από τις ταινίες ΜΟΝΗΣ όψεως (EB2) και για αυτό "στέκονται" καλύτερα όταν τις τοποθετούμε οριζοντίως. Αποφύγετε την επικόλληση των ταινιών ΔΙΠΛΗΣ όψεως σε ταβάνια γιατί είναι πιθανόν να αποκολληθούν. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ταινίες EB/EB1 (χωρίς EB2) οι οποίες θα διασταυρώνονται, μεταφέροντας τα φορτία τους από ταινία σε ταινία και από τις 2 πλευρές τους στο πλησιέστερο πλακίδιο γείωσης.

Το παράδειγμα που ακολουθεί, αφορά πρόβλεψη απαιτούμενων υλικών και περιγράφει τη διαδικασία τοποθέτησης για ένα τοίχο διαστάσεων 5 μέτρων μήκους x 3,5 μέτρων ύψους.

Πρόβλεψη απαραίτητων υλικών για βαφή:
• Θα χρειαστείτε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος, ανάλογα με την επιφάνεια που θα βάψετε,
• ηλεκτρο-αγώγιμες αυτοκόλλητες ταινίες μεταφοράς φορτίων από το χρώμα προς τα πλακίδια γείωσης (EB/EB1 και EB2),
• πλακίδια τοίχου γείωσης 8x8 cm (EPW/ESW/ESW+) σύνδεσης των παραπάνω ταινιών,
• καλώδιο σύνδεσης των πλακιδίων με βύσματα σύνδεσης - προς την πλησιέστερη πρίζα ή σώμα καλοριφέρ - για σύνδεση στη γείωση (EK020/EK100/EK200) και
• βύσματα σούκο που συνδέουν πάνω τους τον πόλο της γείωσης ή kit γείωσης καλοριφέρ με το παραπάνω καλώδιο.

Σημ.: υπάρχουν και kit που περιέχουν όλα τα παραπάνω, όπως το ESW+ ή μερικά από τα παραπάνω υλικά (π.χ. ESW - με πλακίδιο και καλώδιο) ή καλώδια με έτοιμη πρίζα σούκο στη μια άκρη και ειδικό βύσμα σύνδεσης πλακιδίων στην άλλη άκρη (GKP10/GKP20/GKP30/GKP50).

Θα βρείτε όλα τα απαραίτητα υλικά στην ενότητα: "Κιτ Γείωσης για Χρώμα - Υφασμα"

Πρόβλεψη απαιτούμενων ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών:
Τοποθετείτε 1 ταινία ανά περίπου 2 μέτρα (οριζόντια και κάθετα) - βλ. Φωτογραφίες
Σε κάποια σημεία τομής των ταινιών που φροντίζετε να είναι κοντά σε πρίζα ή μόνιμο σώμα καλοριφέρ τοίχου, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης (τα οποία θα συνδέσετε αργότερα με τη γείωση)

Παράδειγμα: Σε ένα τοίχο πλάτους 5 μέτρων και ύψους 3,5 μέτρων, όπου θα βάψετε 5 μέτρα + 1 μέτρο δεξιά του τοίχου καθώς και 1 μέτρο αριστερά του τοίχου, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε οριζόντια 1 ταινία για το συνολικό μήκος των 7 μέτρων, τοποθετημένη προς το άνω μέρους του τοίχου, πριν το ταβάνι και άλλη μια ίδια ταινία κοντά στο δάπεδο.

Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε επίσης κάθετες ηλεκτρο-αγώγιμες ταινίες ως εξής:
1 ταινία προς τη μια άκρη της βαφής και άλλη μια προς την άλλη άκρη της βαφής.

Για καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε κάθε ταινία να απέχει από την παράλληλή της μέχρι 2 μέτρα απόσταση.

• Πρώτα τοποθετήστε τις κάθετες (EB2) και μετά τις οριζόντιες ταινίες (EB/EB1).
Για κάθετες ταινίες θα χρησιμοποιήσετε τις ταινίες EB2, κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια προς βάψιμο.
Για οριζόντιες ταινίες θα χρησιμοποιήσετε τις ταινίες EB ή EB1. Αυτές μεταφέρουν τα ηλεκτρικά φορτία και στις 2 πλευρές τους και για αυτό τις τοποθετείτε πάνω στον τοίχο αλλά ΠΑΝΤΑ πάνω από τις EB2.

Πρόβλεψη απαιτούμενης ποσότητας χρώματος:
Όταν πρόκειται να βάψετε ένα τοίχο, βάφετε και ένα μέτρο προς κάθε άλλη κατεύθυνση (αν δεν υπάρχουν εμπόδια).

Στο παράδειγμα μας: Για ένα τοίχο 5 μέτρων μήκους x 3 μέτρων ύψους, υπολογίστε χονδρικά ότι θα χρειαστείτε χρώμα για να βάψετε μια συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από τον τοίχο κατά ένα μέτρο προς κάθε κατεύθυνση, ως εξής:

ταβάνι: 1 μέτρο μήκος x 5 μέτρα πλάτος = 5 τ.μ.
δάπεδο: 1 μέτρο μήκος x 5 μέτρα πλάτος = 5 τ.μ.
τοίχος: 5 μέτρα μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 17,5 τ.μ.
δεξιά του τοίχου: 1 μέτρο μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 3,5 τ.μ.
αριστερά του τοίχου: 1 μέτρο μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 3,5 τ.μ.
Σύνολο τετραγωνικών μέτρων: 5 + 5 + 17,5 + 3,5 + 3,5 = 34,5 τ.μ.

Κάλυψη χρώματος:
Για ένα χέρι χρώματος, με κάλυψη 7,5 τ.μ. / λίτρο (εσωτερική τοποθέτηση σε λείο τοίχο), θα χρειαστείτε: 34,5 τ.μ. δια 7,5 τ.μ. / λίτρο = 4,6 Λίτρα χρώματος.
Αντίστοιχα, για ένα χέρι χρώματος, με κάλυψη 5 τ.μ. / λίτρο (για εξωτερική τοποθέτηση), θα χρειαστείτε: 34,5 τ.μ. / 5 = 6,9 Λίτρα χρώματος.
Σημ.: Αν περάσετε 2 χέρια χρώματος, θα χρειαστείτε τις διπλάσιες ποσότητες χρώματος.

Προετοιμασία επιφάνειας προς βαφή:
Η επιφάνεια που θα βάψετε πρέπει να είναι καθαρή, λεία και οχι πορώδης (π.χ. σοβαντισμένος τοίχος, γυψοσανίδα στοκαρισμένη και λειασμένη, ...)

Αν η επιφάνεια είναι πορώδης ή απορροφά νερό ή βαμμένη με χρώμα που δεν επικάθεται πάνω του άλλο χρώμα, προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας πρώτα το Αστάρι χρώματος YG5 της Yshield

Σε στεγνό καθαρό τοίχο (ή άλλη επιφάνεια) από βρωμιά και σκόνες, τοποθετείτε τις ηλεκτρο-αγώγιμες αυτοκόλλητες ταινίες μεταφοράς φορτίων στην επιφάνεια που θα βάψετε.

Διαδικασία εφαρμογής:
• Ανακατεύετε πολύ καλά το ηλεκτρομαγνητικό μονωτικό χρώμα στη συσκευασία του και ρίχνετε μια μικρή ποσότητα χρώματος σε σκαφάκι για να βάψετε. Ανακατεύετε εκ νέου προτού ρίξετε κάθε επόμενη ποσότητα χρώματος στο σκαφάκι.

• Πριν από κάθε πινελιά ανακατεύετε καλά το χρώμα στο σκαφάκι. Το ανακάτεμα είναι πολύ σημαντικό γιατί το χρώμα περιέχει ένα βαρύ ίζημα που πρέπει να ανακατευτεί καλά πριν το τοποθετήσετε στον τοίχο. Αν δεν ανακατέψετε καλά, το χρώμα δεν θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικής μόνωσης.

Φροντίστε να μην αφήσετε καθόλου κενά στην επιφάνεια που θα βάψετε. Οι ακτινοβολίες αυτές περνάνε ακόμα και από μια μικρή τρύπα σε μέγεθος κεφαλιού καρφίτσας.

Μετά το τελείωμα όλων των χεριών χρώματος, αφού στεγνώσουν, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης και στο τέλος συνδέετε τη γείωση. Αν δεν τοποθετήσετε ή δεν εφαρμόσετε τα μέτρα γείωσης όπως αναφέρονται παραπάνω, η ηλεκτρομαγνητική προστασία θα είναι ελλιπής. Η ηλεκτρομαγνητική μόνωση / προστασία και θωράκιση από το χρώμα, τόσο στις ακτινοβολίες υψηλών συχνοτήτων (π.χ. ακτινοβολίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων router, κινητών τηλεφώνων, φούρνων μικροκυμάτων κλπ), όσο και στις ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων (π.χ. ακτινοβολίες από μετασχηματιστές ΔΕΗ, καλώδια υψηλής τάσης, γραμμές μεταφοράς ρεύματος ΤΡΑΜ κλπ) χρειάζεται τη γείωση για να λειτουργήσει στο βέλτιστο βαθμό.

Σημαντικές πληροφορίες:
• Τοποθετείτε το χρώμα MONO σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 5 βαθών κελσίου
• Το χρώμα τοποθετείται ως έχει, χωρίς να το αραιώσετε ή να το διαλύσετε με νερό ή άλλο παράγοντα
• Αφήστε ένα πλήρες 24-ωρο να στεγνώσει καλά κάθε χέρι χρώματος πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε επόμενο χέρι χρώματος.
• Μην αφήσετε το ηλεκτρομαγνητικό μονωτικό χρώμα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες απροστάτευτο - πάντα καλύπτετε το με επόμενο τελικό χέρι χρώματος της επιλογής σας. Αυτό ισχύει για τοποθέτηση τόσο σε εξωτερικούς τοίχους όσο και σε εσωτερικούς τοίχους.
• Το χρώμα βγαίνει από τα πινέλα και λοιπά εργαλεία με άφθονο νερό
• Όταν στεγνώσει το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας, σχηματίζει μια σχετικά άκαμπτη μαύρη μεμβράνη στην επιφάνεια του τοίχου
• Όταν όλα τα χέρια χρώματος έχουν στεγνώσει, τοποθετήστε τα πλακίδια γείωσης (κατά προτίμηση σε σημεία τομής των ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών) και συνδέστε τα με τη γείωση της εγκατάστασης σας, με χρήση κατάλληλων αγωγών και βυσμάτων.
• Η σύνδεση με τη γείωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο
• Εφαρμόζετε το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας στις επιφάνειες που δέχονται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αφού πρώτα μετρήσετε με κατάλληλα ψηφιακά όργανα ποιές επιφάνειες δέχονται ακτινοβολία
• Ελέγχετε το αποτέλεσμα της ηλεκτρομαγνητικής μόνωσης με μέτρηση της ακτινοβολίας που περνά από τη μόνωση, πριν τελειώσετε με τις εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρομαγνητικού χρώματος - μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε και επόμενο χέρι χρώματος ηλεκτρομαγνητικής προστασίας.

Γνωστοποίηση:
Το κείμενο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος, μερική ή ολική με ο,ποιοδήποτε μέσο. Οι παραβάτες θα διώκονται κατά την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναφορές Πιστοποιηήσεων χρωμάτων θωράκισης (μπογιάς)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ για τα χρώματα της YShield:

Γενική περιγραφή:
Η εφαρμογή του ηλεκτρομαγνητικού χρώματος προστασίας γίνεται με ρολό, με κοντή τρίχα για υδατοδιαλυτά χρώματα.

Το ειδικό αυτό χρώμα παρουσιάζει εξαιρετική προσκόλληση σε διάφορες επιφάνειες χωρίς πόρους, π.χ. πάνω σε παλιά βαφή, γύψο, τσιμέντο, αφρώδη μονωτικά, ξύλο κλπ

Το χρώμα αυτό είναι μαύρο. Αφού τελειώσετε το βάψιμο, θα πρέπει να προσθέσετε δύο τελικά χέρια με άλλο χρώμα της επιλογής σας

Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία του ηλεκτρομαγνητικού χρώματος από τις συνθήκες περιβάλλοντος. Αν το αφήσετε χωρίς τελικό χέρι βαψίματος υπάρχει κίνδυνος να φθαρεί

Τελικό χέρι: Χρησιμοποιήστε υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα ρητίνης, ταπετσαρίες, χρώματα σιλικόνης, ακρυλικά κλπ. Δεν συνιστώνται χρώματα για τσιμέντο, γύψο γιατί θα υπάρχει πρόβλημα κόλλησης του χρώματος με το μονωτικό

Το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας δημιουργεί έναν τοίχο που δύσκολα διαπερνά η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ανάλογα βέβαια με την ένταση της). Το βάψιμο με 2 χέρια ηλεκτρομαγνητικού χρώματος δημιουργεί έναν ισχυρότερο τοίχο που αποδίδει αρκετά μεγαλύτερη μόνωση αντί του βαψίματος με ένα μόνο χέρι.

Η απόδοση της μόνωσης στην ηλεκτρομαγνητική προστασία μετράται (διεθνώς) σε dB. Τα dB μετρούνται σε λογαριθμική κλίμακα, δηλαδή, η μόνωση των 40 dB είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τη μόνωση των 30 dB - όχι απλά μεγαλύτερη κατά 10 μονάδες. Δηλαδή, κάθε 10 dB πολλαπλασιάζουν την απόδοση της μόνωσης κατά 10 φορές περισσότερο (βλ. παράδειγμα στην ενότητα: "Όρια Ακτινοβολίας Ελλάδας + Διεθνή").

Σημ.: Στο δεκαδικό σύστημα, 10 dB = 10, 20 dB = 100, 30 dB = 1000 κ.ο.κ. Ως προς την απόδοση μόνωσης, ποτέ δεν φτάνουμε στο 100% (απόλυτη μόνωση υπο οποιεσδήποτε συνθήκες) αλλά μετά τα 20 dB (=99%), για κάθε επόμενα 10 dB προστίθεται το δεκαδικό ψηφίο "9" μετά την υποδιαστολή - π.χ. 30 dB = 99,9% ενώ 40 dB = 99,99% αλλά στην πραγματικότητα η μόνωση των 40 dB είναι 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή των 30 dB.

Το ειδικό αυτό χρώμα εμποδίζει ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας αλλά κάποιο μέρος αυτής συλλέγεται πάνω στην επιφάνεια του χρώματος με τη μορφή ηλεκτρικού φορτίου. Για αυτό πρέπει το χρώμα να μονώνεται στη γείωση. Αν δεν μονωθεί, δεν αποδίδει το μέγιστο που μπορεί να αποδώσει και επιπλέον συλλέγει τα ηλεκτρικά φορτία που παραμένουν στην επιφάνεια του. Αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού. Όταν κάποιος ακουμπήσει μια επιφάνεια χρώματος που δεν έχει συνδεθεί με τη γείωση θα νιώσει ένα μικρό "τίναγμα" επειδή τα ηλεκτρικά φορτία του χρώματος θα περάσουν (γειωθούν) στο σώμα του, αντί της γείωσης του κτηρίου.

Η βαφή με χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας πρέπει να γειώνεται. Αυτό γίνεται με τη χρήση ειδικών ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών που συσσωρεύουν τα ηλεκτρικά πεδία από το χρώμα, μεταλλικών πλακιδίων που συνδέονται με τις παραπάνω ταινίες και με καλώδιο μεταφέρουν τα φορτία των ταινιών στη γείωση.

Χρήση ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών:
Τοποθετείτε τις ηλετρο-αγώγιμες ταινίες στον τοίχο που θα βάψετε, βάφετε, αφήνοντας κενό από χρώμα στα σημεία που θα τοποθετήσετε τα πλακίδια γείωσης. Υπολογίστε ότι αν θέλετε να βάψετε ένα τοίχο, θα χρειαστεί να βάψετε και 1 μέτρο προς κάθε άλλη κατεύθυνση, μετά τον τοίχο.

Κάθε χέρι χρώματος χρειάζεται ένα πλήρες 24-ωρο για να στεγνώσει πριν περάσετε το επόμενο χέρι χρώματος ή οποιοδήποτε επόμενο χέρι τελικού χρώματος. Όταν τελειώσετε με τη βαφή, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης στα σημεία τομής των ταινιών και τα συνδέετε με τη γείωση της εγκατάστασης.

Σημ.: Το χρώμα, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να στεγνώσει σε 12-24 ώρες αλλά συνήθως αφήνουμε ένα πλήρες 24-ωρο να στεγνώσει κάθε χέρι ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.

Τοποθέτηση ταινιών:
Πριν βάψετε, σε καθαρή επιφάνεια (τοίχου, γυψοσανίδας κλπ)
Πρώτα τοποθετείτε τις ταινίες ΜΟΝΗΣ όψεως (EB2) κάθετα
Μετά τοποθετείτε τις ταινίες ΔΙΠΛΗΣ όψεως (EB/EB1) οριζόντια, οι οποίες επικάθονται ΠΑΝΩ στις ταινίες EB2
Κατόπιν, βάφετε την επιφάνεια ΚΑΙ τις ταινίες όπως περιγράφεται εδώ.

Σημ.: Μπορείτε να τοποθετήσετε και τις ταινίες ΔΙΠΛΗΣ όψεως (EB/EB1) σε κάθετη τοποθέτηση αλλά ΠΑΝΤΑ πάνω από τις ταινίες EB2. Ο λόγος που προτείνουμε τη χρήση των ταινιών EB/EB1 σε οριζόντια τοποθέτηση είναι γιατί έχουν μικρότερη επικολλητική δύναμη από τις ταινίες ΜΟΝΗΣ όψεως (EB2) και για αυτό "στέκονται" καλύτερα όταν τις τοποθετούμε οριζοντίως. Αποφύγετε την επικόλληση των ταινιών ΔΙΠΛΗΣ όψεως σε ταβάνια γιατί είναι πιθανόν να αποκολληθούν. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ταινίες EB/EB1 (χωρίς EB2) οι οποίες θα διασταυρώνονται, μεταφέροντας τα φορτία τους από ταινία σε ταινία και από τις 2 πλευρές τους στο πλησιέστερο πλακίδιο γείωσης.

Το παράδειγμα που ακολουθεί, αφορά πρόβλεψη απαιτούμενων υλικών και περιγράφει τη διαδικασία τοποθέτησης για ένα τοίχο διαστάσεων 5 μέτρων μήκους x 3,5 μέτρων ύψους.

Πρόβλεψη απαραίτητων υλικών για βαφή:
• Θα χρειαστείτε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος, ανάλογα με την επιφάνεια που θα βάψετε,
• ηλεκτρο-αγώγιμες αυτοκόλλητες ταινίες μεταφοράς φορτίων από το χρώμα προς τα πλακίδια γείωσης (EB/EB1 και EB2),
• πλακίδια τοίχου γείωσης 8x8 cm (EPW/ESW/ESW+) σύνδεσης των παραπάνω ταινιών,
• καλώδιο σύνδεσης των πλακιδίων με βύσματα σύνδεσης - προς την πλησιέστερη πρίζα ή σώμα καλοριφέρ - για σύνδεση στη γείωση (EK020/EK100/EK200) και
• βύσματα σούκο που συνδέουν πάνω τους τον πόλο της γείωσης ή kit γείωσης καλοριφέρ με το παραπάνω καλώδιο.

Σημ.: υπάρχουν και kit που περιέχουν όλα τα παραπάνω, όπως το ESW+ ή μερικά από τα παραπάνω υλικά (π.χ. ESW - με πλακίδιο και καλώδιο) ή καλώδια με έτοιμη πρίζα σούκο στη μια άκρη και ειδικό βύσμα σύνδεσης πλακιδίων στην άλλη άκρη (GKP10/GKP20/GKP30/GKP50).

Θα βρείτε όλα τα απαραίτητα υλικά στην ενότητα: "Κιτ Γείωσης για Χρώμα - Υφασμα"

Πρόβλεψη απαιτούμενων ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών:
Τοποθετείτε 1 ταινία ανά περίπου 2 μέτρα (οριζόντια και κάθετα) - βλ. Φωτογραφίες
Σε κάποια σημεία τομής των ταινιών που φροντίζετε να είναι κοντά σε πρίζα ή μόνιμο σώμα καλοριφέρ τοίχου, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης (τα οποία θα συνδέσετε αργότερα με τη γείωση)

Παράδειγμα: Σε ένα τοίχο πλάτους 5 μέτρων και ύψους 3,5 μέτρων, όπου θα βάψετε 5 μέτρα + 1 μέτρο δεξιά του τοίχου καθώς και 1 μέτρο αριστερά του τοίχου, θα χρειαστεί να τοποθετήσετε οριζόντια 1 ταινία για το συνολικό μήκος των 7 μέτρων, τοποθετημένη προς το άνω μέρους του τοίχου, πριν το ταβάνι και άλλη μια ίδια ταινία κοντά στο δάπεδο.

Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε επίσης κάθετες ηλεκτρο-αγώγιμες ταινίες ως εξής:
1 ταινία προς τη μια άκρη της βαφής και άλλη μια προς την άλλη άκρη της βαφής.

Για καλύτερα αποτελέσματα, φροντίστε κάθε ταινία να απέχει από την παράλληλή της μέχρι 2 μέτρα απόσταση.

• Πρώτα τοποθετήστε τις κάθετες (EB2) και μετά τις οριζόντιες ταινίες (EB/EB1).
Για κάθετες ταινίες θα χρησιμοποιήσετε τις ταινίες EB2, κατευθείαν πάνω στην επιφάνεια προς βάψιμο.
Για οριζόντιες ταινίες θα χρησιμοποιήσετε τις ταινίες EB ή EB1. Αυτές μεταφέρουν τα ηλεκτρικά φορτία και στις 2 πλευρές τους και για αυτό τις τοποθετείτε πάνω στον τοίχο αλλά ΠΑΝΤΑ πάνω από τις EB2.

Πρόβλεψη απαιτούμενης ποσότητας χρώματος:
Όταν πρόκειται να βάψετε ένα τοίχο, βάφετε και ένα μέτρο προς κάθε άλλη κατεύθυνση (αν δεν υπάρχουν εμπόδια).

Στο παράδειγμα μας: Για ένα τοίχο 5 μέτρων μήκους x 3 μέτρων ύψους, υπολογίστε χονδρικά ότι θα χρειαστείτε χρώμα για να βάψετε μια συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από τον τοίχο κατά ένα μέτρο προς κάθε κατεύθυνση, ως εξής:

ταβάνι: 1 μέτρο μήκος x 5 μέτρα πλάτος = 5 τ.μ.
δάπεδο: 1 μέτρο μήκος x 5 μέτρα πλάτος = 5 τ.μ.
τοίχος: 5 μέτρα μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 17,5 τ.μ.
δεξιά του τοίχου: 1 μέτρο μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 3,5 τ.μ.
αριστερά του τοίχου: 1 μέτρο μήκος x 3,5 μέτρα ύψος = 3,5 τ.μ.
Σύνολο τετραγωνικών μέτρων: 5 + 5 + 17,5 + 3,5 + 3,5 = 34,5 τ.μ.

Κάλυψη χρώματος:
Για ένα χέρι χρώματος, με κάλυψη 7,5 τ.μ. / λίτρο (εσωτερική τοποθέτηση σε λείο τοίχο), θα χρειαστείτε: 34,5 τ.μ. δια 7,5 τ.μ. / λίτρο = 4,6 Λίτρα χρώματος.
Αντίστοιχα, για ένα χέρι χρώματος, με κάλυψη 5 τ.μ. / λίτρο (για εξωτερική τοποθέτηση), θα χρειαστείτε: 34,5 τ.μ. / 5 = 6,9 Λίτρα χρώματος.
Σημ.: Αν περάσετε 2 χέρια χρώματος, θα χρειαστείτε τις διπλάσιες ποσότητες χρώματος.

Προετοιμασία επιφάνειας προς βαφή:
Η επιφάνεια που θα βάψετε πρέπει να είναι καθαρή, λεία και οχι πορώδης (π.χ. σοβαντισμένος τοίχος, γυψοσανίδα στοκαρισμένη και λειασμένη, ...)

Αν η επιφάνεια είναι πορώδης ή απορροφά νερό ή βαμμένη με χρώμα που δεν επικάθεται πάνω του άλλο χρώμα, προετοιμάστε την επιφάνεια εφαρμόζοντας πρώτα το Αστάρι χρώματος YG5 της Yshield

Σε στεγνό καθαρό τοίχο (ή άλλη επιφάνεια) από βρωμιά και σκόνες, τοποθετείτε τις ηλεκτρο-αγώγιμες αυτοκόλλητες ταινίες μεταφοράς φορτίων στην επιφάνεια που θα βάψετε.

Διαδικασία εφαρμογής:
• Ανακατεύετε πολύ καλά το ηλεκτρομαγνητικό μονωτικό χρώμα στη συσκευασία του και ρίχνετε μια μικρή ποσότητα χρώματος σε σκαφάκι για να βάψετε. Ανακατεύετε εκ νέου προτού ρίξετε κάθε επόμενη ποσότητα χρώματος στο σκαφάκι.

• Πριν από κάθε πινελιά ανακατεύετε καλά το χρώμα στο σκαφάκι. Το ανακάτεμα είναι πολύ σημαντικό γιατί το χρώμα περιέχει ένα βαρύ ίζημα που πρέπει να ανακατευτεί καλά πριν το τοποθετήσετε στον τοίχο. Αν δεν ανακατέψετε καλά, το χρώμα δεν θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα ηλεκτρομαγνητικής μόνωσης.

• Φροντίστε να μην αφήσετε καθόλου κενά στην επιφάνεια που θα βάψετε. Οι ακτινοβολίες αυτές περνάνε ακόμα και από μια μικρή τρύπα σε μέγεθος κεφαλιού καρφίτσας.

• Μετά το τελείωμα όλων των χεριών χρώματος, αφού στεγνώσουν, τοποθετείτε τα πλακίδια γείωσης και στο τέλος συνδέετε τη γείωση. Αν δεν τοποθετήσετε ή δεν εφαρμόσετε τα μέτρα γείωσης όπως αναφέρονται παραπάνω, η ηλεκτρομαγνητική προστασία θα είναι ελλιπής. Η ηλεκτρομαγνητική μόνωση / προστασία και θωράκιση από το χρώμα, τόσο στις ακτινοβολίες υψηλών συχνοτήτων (π.χ. ακτινοβολίες κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων router, κινητών τηλεφώνων, φούρνων μικροκυμάτων κλπ), όσο και στις ακτινοβολίες χαμηλών συχνοτήτων (π.χ. ακτινοβολίες από μετασχηματιστές ΔΕΗ, καλώδια υψηλής τάσης, γραμμές μεταφοράς ρεύματος ΤΡΑΜ κλπ) χρειάζεται τη γείωση για να λειτουργήσει στο βέλτιστο βαθμό.

Σημαντικές πληροφορίες:
• Τοποθετείτε το χρώμα MONO σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 5 βαθών κελσίου
• Το χρώμα τοποθετείται ως έχει, χωρίς να το αραιώσετε ή να το διαλύσετε με νερό ή άλλο παράγοντα
• Αφήστε ένα πλήρες 24-ωρο να στεγνώσει καλά κάθε χέρι χρώματος πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε επόμενο χέρι χρώματος.
• Μην αφήσετε το ηλεκτρομαγνητικό μονωτικό χρώμα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες ή στις περιβαλλοντικές συνθήκες απροστάτευτο - πάντα καλύπτετε το με επόμενο τελικό χέρι χρώματος της επιλογής σας. Αυτό ισχύει για τοποθέτηση τόσο σε εξωτερικούς τοίχους όσο και σε εσωτερικούς τοίχους.
• Το χρώμα βγαίνει από τα πινέλα και λοιπά εργαλεία με άφθονο νερό
• Όταν στεγνώσει το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας, σχηματίζει μια σχετικά άκαμπτη μαύρη μεμβράνη στην επιφάνεια του τοίχου
• Όταν όλα τα χέρια χρώματος έχουν στεγνώσει, τοποθετήστε τα πλακίδια γείωσης (κατά προτίμηση σε σημεία τομής των ηλεκτρο-αγώγιμων ταινιών) και συνδέστε τα με τη γείωση της εγκατάστασης σας, με χρήση κατάλληλων αγωγών και βυσμάτων.
• Η σύνδεση με τη γείωση της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο
• Εφαρμόζετε το χρώμα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας στις επιφάνειες που δέχονται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αφού πρώτα μετρήσετε με κατάλληλα ψηφιακά όργανα ποιές επιφάνειες δέχονται ακτινοβολία
• Ελέγχετε το αποτέλεσμα της ηλεκτρομαγνητικής μόνωσης με μέτρηση της ακτινοβολίας που περνά από τη μόνωση, πριν τελειώσετε με τις εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρομαγνητικού χρώματος - μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε και επόμενο χέρι χρώματος ηλεκτρομαγνητικής προστασίας.

Γνωστοποίηση:
Το κείμενο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος, μερική ή ολική με ο,ποιοδήποτε μέσο. Οι παραβάτες θα διώκονται κατά την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναφορές Θωράκισης Φιλμ (Μεμβρανών) Τζαμιών

Γενική περιγραφή:

Το φιλμ Y-Shield είναι μια μεμβράνη που προσφέρει ηλεκτρομαγνητική προστασία σε υψηλές συχνότητες (800 MHz - 18 GHz)
Μόνωση:RDF62: 19 dB (99,37%),
RDF72: 30 dB (99,94%)
Το προϊόν RDF72 με 30 dB, παρέχει 10 φορές πιο ισχυρή μόνωση από το RDF62 με 19 dB
Εύρος αποκοπής: 800 MHz - 18 GHz
Απόχρωση: πολύ φωτεινό γκρι
Πάχος: RDF-62: 3,75 δέκατα του χιλιοστού, RDF-72: 7,5 δέκατα του χιλιοστού
Χρήση: εσωτερική σε τζάμια ή και άλλες λείες επιφάνειες που δεν δέχονται μεγάλες θερμοκρασίες (π.χ. στο εσωτερικό τζάμι όταν έχουμε παράθυρα με διπλό τζάμι)
Διαπερατότητα φωτός: 62% (RDF-62) και 72% (RDF-72)

Στερέωση: με χρήση ειδικής κόλλας φιλμ (GLWF) σε τζάμι, χρήση κόλλας άκρων στο τελείωμα (GLEWF μόνο για το RDF72) και πλαστικής ξύστρας P-SCRA για την αφαίρεση φυσαλίδων

Τοποθέτηση: To φιλμ διαθέτει κολλητική όψη που επικολλάται σε τζάμια, πιέζοντας το φιλμ στο τζάμι, σε συνδυασμό με τις ειδικές κόλλες στερέωσης (GLWF) και ακρών (GLEWF)

RDF-62: Περιέχει 10 μεταλλικές στρώσεις
RDF-72: Περιέχει 12 μεταλλικές στρώσεις μονωτικού υλικού.
Για να αποφευχθεί η σκουριά στα άκρα επιβάλλεται η χρήση κόλλας άκρων (GLEWF).

Πριν την τοποθέτηση καθαρίστε επιμελώς το τζάμι.

Κόψτε το φιλμ λίγα χιλιοστά πιο μικρό από το τζάμι (μετρώντας το με τα λάστιχα) ώστε να τοποθετηθεί όσο γίνεται πιο καλά.
Η αυτοκόλλητη πλευρά είναι προστατευμένη με διάφανη ζελατίνα.
Για να αποκαλύψετε την αυτοκόλλητη πλευρά, τοποθετήστε αυτοκόλλητη ταινία σε μια άκρη, πάνω και κάτω από το φιλμ και τραβήξτε τις ταινίες προς αντίθετες πλευρές. Προσέξτε να μην γεμίσει σκόνη η αυτοκόλλητη πλευρά του φιλμ.

Διαλύστε την κόλλα επιφάνειας GLWF σε ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ νερό και ψεκάστε το φιλμ και το τζάμι με αρκετή ποσότητα.

Τοποθετήστε το φιλμ στο τζάμι και απλώστε το προς τις άκρες. Στη μέσα πλευρά: Ψεκάστε την επιφάνεια του φιλμ με ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ νερό για να κινείται πάνω του η ξύστρα εύκολα. Χρησιμοποιείστε την πλαστική ξύστρα P-SCRA για να σπρώξετε τυχόν φυσαλίδες αέρα από το κέντρο προς τις άκρες του φιλμ. Στις άκρες πιέστε πολύ.

Στις άκρες του φιλμ (μόνο για το RDF72), τοποθετήστε κόλλα άκρων GLEWF τοποθετώντας τη με Q-Tips.
ΜΗΝ καθαρίσετε το τζάμι (προ της τοποθέτησης) με υγρό σαπούνι πιάτων - αφήνει μόνιμες στάμπες στο φιλμ.

Η κόλλα χρειάζεται περί τις 8 ώρες για να στεγνώσει αρχικά. Μετά καθαρίζετε το φιλμ μόνο με νερό (χωρίς απορρυπαντικό) σε ένα μαλακό πανί, για τις πρώτες 8 εβδομάδες.

Το φιλμ και η κόλλα θα σκληρύνουν και θα στεγνώσουν οριστικά σε 8 εβδομάδες. Μόνο τότε μπορείτε να καθαρίζετε την επιφάνεια όπως όλα τα τζάμια (με υγρό καθαριστικό τζαμιών).

Αποφεύγετε τις δαχτυλιές, ειδικά τις πρώτες 8 εβδομάδες.
Ποτέ μην καθαρίσετε το φιλμ με σκληρό σφουγγαράκι, με αιχμηρά αντικείμενα και μην τo γδάρετε.

Αν το τοποθετήσετε σε κάσα με διπλά τζάμια, τοποθετήστε το από τη μέσα πλευρά (του χώρου σας, όχι από την εξωτερική πλευρά που θα είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες). Φροντίστε ειδικά τις πρώτες 8 εβδομάδες να μην έρχεται σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως.

Η μόνωση έχει πιστοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Μόναχο, Γερμανία, σύμφωνα με τα στάνταρτ MIL-STD 285, IEEE 299-1997 & VG-95 379-15, KS03.

Γνωστοποίηση:
Το κείμενο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος, μερική ή ολική με ο,ποιοδήποτε μέσο. Οι παραβάτες θα διώκονται κατά την πλήρη εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναφορές Θωράκισης Υφασμάτων